Donna Rosenberg – Dünya Mitolojisi

Dünya Mitolojisi, dünyanın her tarafından edebi değerlerini koruyan söylenceleri bir araya getirmektedir. Her söylenceyi sunuşumda, bir ciltlik bir antoloji yazmamı, uzun destanları özetlememi gerektirmiş olsa da, onun ana düğümünü, karakterlerini, biçemini ve özgün kültürel değerini ortaya koymaya çalıştım.

Söylenceler coğrafi dağılımlarına göre yedi ana bölümde toplandı: Yunanistan ve Roma, Ortadoğu, Kuzey Avrupa, Britanya, Uzakdoğu ve Pasifik Adaları, Afrika ve Amerika. Kültürler arası karşılaştırma olanağı sağlayarak benzerlikleri ve zıtlıkları ortaya çıkarmak amacıyla, her kültürden yaratılış, bereket ve kahramanlık söylencelerine yer verdim.

Her söylencenin girişinde tarihsel arkaplan, edebi çözümleme ve söylencenin çekiciliğinin nedenleri üstüne açıklamalar var. Söylenceler, gereksinim ve arzularıyla, umut ve korkularıyla insan doğasını, ‘insanlık durumu’nu yansıtır. Yaratılış söylenceleri, köken sahibi olma duygusuna yanıt verir.

Bereket söylenceleri, önceden sezinlenemeyen bir dünyada gereksinim duyulan ekonomik istikrar duygusunu tatmin eder. Kahramanlık söylenceleri insanlara davranış modelleri sağlar. Söylenceler, her zaman önemini koruyan sorulara verilen kültürel yanıtları yansıtır:

Ben kimim? Yaşamımı nasıl geçirmeliyim? Böylece söylenceler, insanları birleştiren ortak konulara ilişkin farklı yaşam biçimlerini yansıtır. Dünya söylencelerini incelemek, insanın bilgisini, anlayışını ve başkalarını değerlendirme olanaklarım zenginleştirir, önyargılar, kültürel farklılıklara İlişkin klişelerden ve yan tutmaktan kaynaklanır.

Dünya söylencelerini inceleyen bir kişi her kültürün ayırt edici yönlerini öğrenir ve bu süreç içinde daha insancıl olur. İnsanların coğrafi dağınıklıklarına karşın, zaman içinde ne kadar benzer olduklarını görür. Dünya söylencelerini incelemenin aynı derecede önem taşıyan bir yönü de okuyucunun kendisini daha iyi anlaması, kendi yaşamını daha iyi değerlendirebilmesidir.

Her kültürün söylence kahramanları gibi, bugün de insanlar kişisel arzularıyla başkalarına karşı sorumlulukları arasında bir uzlaşma bulabilmek için seçim yapma zorunluluğuyla karşı karşıyadırlar. Bu kahramanlar gibi, bugün de insanlar günlük yaşamlarında üstesinden gelinmez görülen görevlerle baş başadırlar. Amaçlarına ulaşmak istiyorlarsa, onlar da cesur ve kararlı olmak zorundadırlar.

Kahramanların incelenmesi, büyük işler kadar karakterlerin de Önemli olduğunu öğretir. Dünya söylenceleri birçok yaratıcı ve entelektüel çabaya esin vermeye devam etmektedir. Edebiyat, sanat ve müzikten tat alma duygusunu geliştirdikleri gibi tarih, din, psikoloji, antropoloji ve arkeolojiye duyulan ilgiyi de besler.

Bu kitabı herkes okumalı diyorsan kitap hakkındaki düşüncelerini yorum bölümüne yazabilir ve binlerce kişinin bu kitabı okumasına vesile olabilirsin! ; Kitabe.org

Bu Kitap Neden Okunmalı?

avatar