Kategori: Şiir

Metin Üstündağ – Hasar Tespit Çalışmaları

beylikler oğullukl sıfır ile dört işlem’e girmeye çalışmak yalnızlık genişlikle derinliğin çelişmesi yalnızlık insanın en mat ve en malt hâli yalnızlık vincent van gogh’un arles’teki odası şimdi bütün dünya.. yürek tokluğu’na sevişiyoruz 18 ağustos 1999 hakkını vererek bayağı ve âdi olmak da zor artık tencere yuvarlanmış kapağı.. anılarını yazıyor sırtındaki barcode izinden tanıdım.. kardeşiz biz […]

Dücane Cündioğlu – Akife Dair

ıssız sokaklarda dinlenen şiirin şiddeti Kendisine cadde ortasında şiir okumak isteyen genç bir adama, “Şiir sükûnet ister, şiir ciddiyet ister” dercesine mukabele edip onu tenha bir sokakta dinleyecek kadar hassas; Efendimize (s.a) atılmış iftiralarla dolu bir kitabı çeviren devrinin meşhur bir yazarına, “Elimden gelse seni tepelerim!” diyecek kadar şedid bir şairden, yani müslüman bir şairden, […]

Memleketimden Insan Manzaralari – Nazim Hikmet

Ġnsan Manzaraları’nı 1941 yılında Bursa hapisanesinde yazmaya baĢladım. Daha önce «MeĢhur Adamlar Ansiklope¬disi» üzerinde çalıĢıyordum. «Ansiklopedi»min kahramanla¬rı generaller, sultanlar, seçkin bilginler, sanat adamları ya da güzellik kraliçeleri, katiller ve milyarderler değil; iĢçiler, köy¬lüler, zanaatkârlar, ünleri fabrikaların, iĢliklerin, köylerin ve iĢçi mahallelerinin dıĢına taĢmamıĢ olan kimselerdi. Alman faĢizmi Sovyetler Birliği’ne saldırdı bu sırada. YaĢlı bir gardiyandan […]

Melih Cevdet Anday – Teknenin Ölümü

HÜZÜNLÜ BİR AKŞAM BORUSUNUN EZGİSİ İÇİN SÖZ Av bitti, titreyen borular Akşamı kovalıyor köpeklerle İkimiz içinse yarına kadar Topal Hephaistos’la nar ateşte Dövülecek üzünç namluları var. Kemikten yapışık kardeşler gibi Vurgun yemiş tinimle kutsal tenim Ah biri kanatsız ateş böceği Siz boğumlu deyin, ben eklemli diyeyim Toprak yutan arısıdır öteki. İki dilli yazı bulundu alnımızda […]

DUINO AĞITLARI (ALMANCA – TÜRKÇE)

Kim, bağırsam, duyardı çığlığımı melek saflarından? Tut ki biri yüreğine aldı beni apansız: Yokolur giderdim daha güçlü varlığının önünde. Evet, güzel dediğin yalnız başlangıcıdır korkunç olanın, anca dayandığımız; tansırız onu, çünkü hor görür, umursamaz bizi yerle bir etmeyi. Her bir melek korkunçtur. İşte böyle kendimi tutuyorum, karanlık hıçkırışın çağrısını içime atıp. Ah kimden, kimden bize […]

M. Sunullah ARISOY – Türk Halk Şiiri Antolojisi

Rahmetli Ataç Usta, “antoloji”yi atmış yerine “güldeste” demişti. “Güldeste” sözcüğü bir süre tutar gibi olduysa da, yerine bir türlü oturamadı; zaman zaman yazılarda kullanılır oldu, sonra da -sanırım-unutuldu, gitti. O yıllarda, “Yeni Türk Şiiri”ni kapsayacak bir “antoloji” yapmaya durmuştum, adını “Deste. Yeni Türk Şiiri:1” koymuştum (Kaynak Yayınları, 1953). Demek, aradan otuz iki yıl geçmiş. Az […]

Yılmaz Odabaşı – Son Çeyrek Yüzyıl Şiir Antolojisi

Bu çalışmamı yaj^nevine teslim ettikten sonra, DGM’ye “hakaret” ettiglm(l) gerekçesiyle çarptırıldığım hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girmiştim; ziyaret olmayan bir gün, dışandan görevli bir gardiyana bu antoloji -basılmış olarak- bir buket gülle birlikte yayınevinin bir çalışanı tarafından teslim edildiğinde, ranzamda ujoıyormuşum. Duvarlarla, parmaklıklarla, nöbetçi Jandarma kuleleriyle kıstınldıgım o daracık mekanda gözlerimi açtığımda, bu antolojiyi bir […]

William Shakespeare – Tüm Soneler

William Shakespeare «Bütün dünya bir sahnedir,» diyor. Shakespeare yeryüzünü baştan başa sahne olarak görmüş ve kendi sahnesine bütün yeryüzünü sokmağa çalışmıştır. Ama, hem oyun yazarı, hem şair olan Shakespeare’in bütün dünyası sahne değildi. Yaşantılarının birçoğunu trajedilerindeki ve komedilerindeki kişilerin sözleriyle dile getirmekle yetinmedi, şiirleriyle de açıkladı. Büyük yazarın iç dünyası, Sonelerindedir. Bu özlü şiirlerde, dramatik […]

Vladimir Mayakovski – Şiirler

Mayakovski çağdaş Rus şiirinin simgesi sayılıyor. Onun geniş soluklu., coşkulu lirizmi, şiir diline getirdiği yenilikler, yaşamı ve yapıtlarıyla uyandırdığı ilgi, devrimin baş ozanlığını üstlenip sonra sonra bağımsızlık tutkunu, özsever kişiliğiyle devrimcilik sorumluluğunu bağdaştıramayarak genç yaşta canına kıyması, adını sürekli gündemde tutan etkenler oldu. Olacak da. Bir felaketler ozanıdır Mayakovski. Ancak Dostoyevski’nin ta ­ sarlayabileceği bir […]

Terry Eagleton – Şiir Nasıl Okunur

Eleştirinin Sonu mu? Bu kitabı yazmayı ilk olarak, bugünlerde karşılaştığım öğrencilerden pek azının benim edebiyat eleştirisi şeklinde görmek üzere eğitildiğim şeyi uyguladıklarım fark ettiğimde düşündüm. Sazdan çatı yapma veya tahta ayakkabı dansı gibi edebiyat eleştirisi de ölen bir sanat gibi görünüyordu. Bu öğrencilerden çoğu yeterince parlak ve yetenekli olduklarına göre sorun büyük oranda öğretmenlerine aitmiş […]

Tahsin Saraç – Toplu Şiirler

“ Türkçeyi kullanmadaki özeni, imge zenginliği ve toplumcu içerikle vardığı bileşim, Tahsin Saraç’ın kurduğu kendine özgü şiir evreninin belirleyici nitelikleridir. Özgürlük,kardeşlik, kavga, sevi, ölüm, yaşama sevinci, çocuk, çağın acısı, şiirlerindeki özenli dil ve titizlik dize işçiliğiyle tanınan Saraç’ın başlıca temalarını oluşturur.” (Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, s.4889) Tahsin SARAÇ,’“ üstün estetik düzeyde^ yapıtları yanında, emperyalizme, […]

Şeref Bilsel & Kadir Aydemir – 2002 Şiir Yıllığı

ŞAİR, AĞZIYLA KUŞ TUTANDIR! / Şeref Bilsel Bu dille -Türkiye Türkçesi- herkes sövebilir, dövebilir, ölüp öldürebilir. Yazarın başka mümkünü ve mülkiyeti yoktur. Dilden başka gidecek yeri de yoktur. Şiir, yoksullukta bile çoğalmaya doğru parlayan bir kalp atışıysa, herkesin karşısında dil aynı imkânlarla durmuyor demektir. Dilin imkânlarıyla şairin donanımı arasında yakın bir ilişki vardır. Dili dilin […]

Süheyla Bayrav – Ortaçağ Fransız Edebiyatı

ortaçağdan günümüze miras kalan yazlnsal yapltlarln oIUştUrduğu geniş yelpazeden seçmelerle, yazlnsal türlerin bir dökümünü yapmak; o günden bugüne değin gerçekleşen bir ge_ llşim sürecini gösterebilmek iç’n bir çlklş noktasl oluşturarak, yazlnsal Ve dilsel düzlemdeki kazanımlarln, yitirilmişliklerin, değişamin, dönüŞümün beljrlenmesine katklda bulunmak Ve böylelakle jktisadi tarihten bağlmslz olarak gelişen kültür tarihinin yazlna düşen payln| aydlnlatabilmek amacıyla […]

Sezai Karakoç – Edebiyat Yazıları I – Medeniyetin Rüyası – Rüyanın Medeniyeti Şiir

Çağımızda, uygarlıkların gerçek özlerini ve boyutlarını gözardı etmeyi sanat edinenler, iki önemli kavramı, uygarlıkta temel olan iki kavramı da tersyüz ettiler; bunlardan birincisi “metafizik”, İkincisi “soyut” kavramıdır. Auguste Comte’un üç hal kanunu, metafiziği büyüye, sihre, eski çağ kâhinliğine indirgedi; marksizm ise, dini, bu dar metafizik kavramına, yani Comte’tan ödünç alınan bu görüş çerçevesinde bir kalıba […]